Doelstelling opleiding kaderartsen Geestelijke Gezondheidszorg

Doelstelling kaderhuisartsen ggz

PsyHAG is de stichting die de kaderhuisartsen ggz bij elkaar brengt en naar buiten vertegenwoordigt. Haar doel is de kwaliteit van de huisartsenzorg voor mensen met psychische problemen te verbeteren. Daarnaast streeft ze naar een goede positionering van de geestelijke gezondheidszorg binnen de huisartsgeneeskunde. Om dit te bereiken zijn kaderhuisartsen ggz actief op de volgende terreinen:

Beleid

PsyHAG wil een rol spelen op alle niveaus en organen waar het beleid over de ggz wordt gemaakt, zoals: LHV, NHG, ketenpartners, zorgverzekeraars, gemeentes, ministerie van VWS en NZa.
De PsyHAG wil gevraagd en ongevraagd advies geven aan alle partijen die relevant zijn voor een goed functionerende ggz.

Huisartsenopleiding

PsyHAG wil haar invloed aanwenden op het competentieprofiel en de eindtermen op het gebied van ggz binnen de huisartsenopleidingen. Kaderartsen ggz maken onderwijsprogramma’s voor de AIOS’en.

Nascholing van huisartsen

PsyHAG houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van diverse nascholingsprogramma’s.

Opleiding tot praktijkondersteuner ggz

PsyHAG wil invloed hebben op de eindtermen van de opleiding tot POH-ggz en een bijdrage leveren aan het curriculum of als docent aan de opleidingen.

Wetenschappelijk onderzoek

PsyHAG wil een bijdrage leveren aan of faciliteren van onderzoek met als doel de aanpak van psychische en psychosomatische problematiek binnen de huisartsenvoorziening te onderbouwen.

Praktijkvoering

Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een goede kwaliteit van de psychische hulpverlening in de huisartsenpraktijk, en aan de organisatievormen die dit mogelijk maken.

Kennisplatform ggz

PsyHAG wil een kennisplatform zijn voor diegenen die zich bezighouden met huisartsgeneeskundige ggz.

Consultatie

Kaderartsen ggz kunnen consultatie en advies geven over vragen m.b.t. ggz-casuïstiek.