Welkom op de website van de PsyHAG

PsyHAG is het platform van de expertgroep kaderhuisartsen ggz. Deze huisartsen hebben specifieke expertise op gebied van diagnostiek en behandeling van psychische klachten binnen de huisartsgeneeskunde. Daarnaast beschikken ze over competenties met betrekking tot deskundigheidsbevordering, beleid en organisatie, consultatie en samenwerking met ketenpartners. De kaderhuisartsen ggz hebben de NHG-kaderopleiding ggz met goed gevolg afgerond en staan ingeschreven bij het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). De expertgroep stelt zich ten doel de kennis en vaardigheden van de geestelijke gezondheidszorg in de huisartspraktijk uit te breiden en te verbeteren.