Welkom op de website van de PsyHAG

De Expertgroep Kaderhuisartsen GGZ wordt gevormd door een groep huisartsen met speciale belangstelling voor de geestelijke gezondheidszorg binnen de huisartsgeneeskunde. Zij hebben de NHG-kaderopleiding GGZ met goed gevolg afgerond en/of zijn door hun expertise toegelaten tot het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). De expertgroep stelt zich ten doel de kennis en vaardigheden van de geestelijke gezondheidszorg in de huisartspraktijk uit te breiden en te verbeteren.